Referenscase

 

Norem har ett unikt tjänsteutbud då vi arbetar heltäckande med rådgivning genom hela fastighetsprocessen. Detta har gett oss kunder av olika storlek, inom en rad branscher. Läs mer om hur vi tillfört värden i varje fastighetskrona för våra kunder – och hur vi kan göra det för er. 

Behov

Se hur vi hjälpt våra kunder redan i tidiga skeden med bland annat behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov.

Genomförande

Läs mer om hur vi hjälpt våra kunder i genomförandeskedet med allt från förstudie, projektering och produktion till besiktning.

Förvaltning

Vi hjälper också våra kunder i förvaltningsskedet. Läs om hur vi som rådgivande expertstöd har hjälpt till med bland annat förvaltningsstrategier och överlåtelser.