Förvaltningsrådgivning – Upphandling ramavtal måleritjänster

Förvaltningsrådgivning – Upphandling ramavtal måleritjänster

Norem AB har under 2023 medverkat med projektledning och upphandlingsrådgivning för upprättande av förfrågningsunderlag och offentlig upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) av ramavtal för måleritjänster. Uppdraget har bedrivits tillsammans med en...
Förvaltningsrådgivning – Upprättande underhållsplan

Förvaltningsrådgivning – Upprättande underhållsplan

Norem AB har under 2022 upprättat en underhållsplan för det planerade underhållsbehovet för Brf Hökälla Ängar 1, Göteborg. Föreningen stod klar 2020 och fastigheten utgörs av tomtarea 10 059 kvm, 22 bostäder fördelat på sex huskroppar. I uppdraget har Norem genomfört...
Förvaltningsrådgivning – Underhållsbesiktning Gripsholmsskolan

Förvaltningsrådgivning – Underhållsbesiktning Gripsholmsskolan

Norem AB har under 2022 genomfört underhållsbesiktning av Gripsholmsskolan i Mariefred i syfte att identifiera huruvida hyresgästen uppfyllt sitt underhållsansvar enligt upprättat hyresavtal. Uppdraget har bedrivits på uppdrag av förvaltare hos Statens fastighetsverk...
Förvaltningsrådgivning – Upprättande av upphandlingsmallar

Förvaltningsrådgivning – Upprättande av upphandlingsmallar

Norem AB har under 2021 medverkat med rådgivning i en intern utvecklingsgrupp hos Castellum för upprättande av mallar till upphandling av lokalvård, drift av utemiljö, snö- och halkbekämpning samt tekniska installationer enligt Aff-strukturen. I uppdraget har Norem...
Förvaltningsrådgivning – Upphandling förvaltningsavtal

Förvaltningsrådgivning – Upphandling förvaltningsavtal

Norem AB har under 2021 medverkat med projektledning för upprättande av förfrågningsunderlag enligt Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service) och upphandling av förvaltningen för Brf Ängen i Mölndal, Göteborg. Fastigheten består av 177 lägenheter och 9 lokaler...