Förvaltningsrådgivning – Borås stad

Förvaltningsrådgivning – Borås stad

Norem AB har under 2021/2022 erbjudit rådgivningstjänster som stöd i internt utvecklingsprojekt för upprättande av nytt internavtal enligt Aff-strukturen för drift, underhåll och administrativ förvaltning av stadens fastigheter samt utredning, analys och arbete med upprättande av underhållsplaner.

I uppdraget med internavtalet har Norem bistått Lokalförsörjningsförvaltningen och Servicekontoret med sin erfarenhet och kunskap kring Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service). Arbetet omfattade uppdatering av internt avtal för anpassning mot uppdaterad Aff-struktur samt rådgivning vid omarbetningar i kravställning av leverans och uppföljning av internavtalet samt vid kostnadsanalys och förhandling. Handlingar som berördes av uppdraget var t.ex.

  • Kontrakt (internavtal)
  • Objektbeskrivning
  • Övergripande tjänstekrav
  • Tjänstebeskrivning

För arbete med långsiktig underhållsplanering har Norem hållit workshop avseende strategisk, taktisk och operativ fas enligt nedan.

  • Strategisk fas – Begrepp/definitioner, struktur, omfattning/detaljnivå, nyckeltal
  • Taktisk fas – Process för besiktning och dokumentation av identifierat underhålls- och investeringsbehov (inventering, mängdning, kalkylering, prioritering, registrering)
  • Operativ fas – Process för genomförande av identifierat underhålls- och investeringsbehov (planering, FFU, kontrakt, utförande, besiktning, återrapportering, garantitid)

Norem har vidare medverkat vid förändringsprocess, utarbetning av rutiner och struktur för dokumentation samt genomfört besiktning och upprättande av underhållsplaner för utvalda objekt.

Färdigheter

Upplagt på

12.01.2023