Interims tjänst – VD Bengtsforshus

Interims tjänst – VD Bengtsforshus

Bengtsforshus AB’s styrelse beslutade 6 mars 2023 att teckna avtal med Norem AB om en tillförordnad VD. Upphandling av tjänst som tillförordnad VD gjordes och anbud kom in från fyra av fem tillfrågade företag. Norem är mycket nöjda med att kunna erbjuda Pernilla...
Interims tjänst – Tillförordnad mark och exploateringschef

Interims tjänst – Tillförordnad mark och exploateringschef

Norem har haft en interims tjänst på plats i Köpings kommun med Gunilla Hedlund som tillförordnad mark och exploateringschef under 2022/23. Uppdraget har gått ut på att leda och hålla fart i verksamheten och utveckla området. Gunilla har lång och gedigen...