Nätverk för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte

Under årens lopp har vi grundat tre nätverk. Vårt tjänsteutbud är unikt då vi arbetar heltäckande med rådgivning inom hela fastighetsprocessen. Vi arbetar från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov vidare till genomförandeskedet med förstudie, projektering, produktion och besiktning för att slutligen även vara rådgivande expertstöd i förvaltningsskedet med bland annat förvaltningsstrategier och överlåtelser. I olika faser tar vi även stöd av underleverantörer i vårt nätverk men vi håller ihop helheten.

 

Välkommen att gå med i våra nätverk!

Nätverket Lokalförsörjning

Nätverket Lokalförsörjning vänder sig till kommunledning, lokalstrateger och beslutsfattare kring verksamheter, lokaler och fastigheter i Sveriges kommuner.

Nätverket Lokalförsörjning anordnar träffar med föredragshållare kring aktuella ämnen och lokalförsörjning och strategier för lokaler och fastigheter.

Nätverket Lokalförsörjning syftar till att gemensamt inspireras och hämta in kunskap samt diskutera framtida utmaningar.

  Nätverksträffar 2024

  Nätverksträffarna omfattar 2 tillfällen per år, där du kan delta på plats eller digitalt. 

  Våren 2024:
  25 april kl 8:00 – 10:00

  Hösten 2024: 
  14 november kl 8.00-10:00 

  Nätverket Fastighetsförvaltning

  Nätverket Fastighetsförvaltning vänder sig till beslutsfattare samt förvaltare kring verksamheter, lokaler och fastigheter för privata marknaden och offentliga sektorn.

  Nätverket Fastighetsförvaltning anordnar träffar med föredragshållare kring aktuella ämnen och förvaltning för lokaler och fastigheter. Nätverket

  Fastighetsförvaltning syftar till att gemensamt inspireras och hämta in kunskap samt diskutera framtida utmaningar.

   Nätverksträffar 2024

   Nätverksträffarna omfattar 2 tillfällen per år, där du kan delta på plats eller digitalt. 

   Våren 2024:
   8 februari kl 8.00 – 10.00

   Hösten 2024:
   17 oktober kl 8.00 – 10.00

   Nätverket Interim

   Nätverket Interim vänder sig till våra Interimskonsulter, underkonsulter samt partners. Syftet med nätverket är att informera om status i Norem, hålla föredrag om aktuella ämnen samt ge möjlighet till samverkan och inspiration inom vårt nätverk. Vi jobbar på den svenska marknaden både inom den privata marknaden samt offentliga sektorn.

    Nätverksträffar 2024

    Nätverksträffarna omfattar 2 tillfällen per år, där du kan delta på plats eller digitalt. 

    Våren 2024:
    14 mars kl 14.00

    Hösten 2024:
    5 december kl 14.00

    Varmt välkommen att gå med i våra Nätverk!

    Hör gärna av dig till oss vid frågor

    Kontakta oss direkt eller fyll i formuläret så återkommer vi. 

    info@norem.se

    Uddevalla

    Norem
    Trädgårdsgatan 6
    451 31 Uddevalla

    Göteborg

    Norem
    Entreprenörsgatan
    Sankt Eriksgatan 6
    411 05 Göteborg

    Malmö

    Norem
    World Trade Center, H317
    Jungmansgatan 12
    211 11 Malmö

    Stockholm

    Norem
    c/o Convendum
    Kungsgatan 9
    111 43 Stockholm

    Norrköping

    Norem
    FirstOffice Kopparhusen
    Sankt Persgatan 27
    602 33 Norrköping

    Linköping

    Norem
    Teknikringen 9
    583 30 Linköping