Fastighetsutveckling – Östra Piren i Karlshamn

Fastighetsutveckling – Östra Piren i Karlshamn

Bild: Östra Piren Karlshamn.

Strategisk rådgivning, framtagande av förstudie, projektvärdering, hyressättning, strategi för fastighetsbildning, uthyrningsansvarig och projektmarknadsföring. Uppdragsgivare Karlshamns kommunala bolag Karlshamns Fastigheter AB.

Norem har verkat både som en aktiv rådgivande partner med specialistkompetens och som en avlastning till den lilla organisation som finns inom Karlshamnsfastigheter för att få till styrningen av projektet.

Norem utförde en förstudie med omvärldsanalys och framtagande av vision framåt samt säljmaterial tillsammans med reklambyrå. Ytterligare leveranser var kalkyl med hyressättning för samtliga lokaler samt att bearbeta intressentlistor med vilka företag som skulle kontaktas och initiera samtal med de intressenter som fanns sedan tidigare och ta fram mer försäljningsmaterial.

Norem har gjort en värdering och ett förslag på en fastighetsreglering där man tittade på att utveckla projektet från fyra fastigheter till en helt ny stadsdel. Förslaget mynnade ut i hur slå samman delar av området och gemensam skötsel för att kunna öka värdet och göra det attraktivt långsiktigt, både för kommunen men på sikt kanske även för en annan köpare.

– Det har haft stor betydelse att ha Norem som samarbetspartner. Vi har fått ett självförtroende i projektet genom det samarbetet vi har haft med Norem. Idag är vi trygga i projektet och har en tydlig plan framåt, det hade vi inte innan.

Magnus Persson, VD, Karlshamns Fastigheter AB.
Färdigheter

Upplagt på

19.01.2023