Förvaltningsrådgivning – Mora Kommun

Förvaltningsrådgivning – Mora Kommun

Norem AB har under 2021/2022 erbjudit rådgivningstjänster som ett stöd i pågående projekt avseende driftupphandling av byggnader, installationer och utemiljö (inkl. gata/park), digitalisering/upphandling fastighetssystem, upphandling lokalvårdsavtal samt löpande rådgivning i förvaltningsrelaterade frågor.

I uppdraget har Norem bistått Teknik- och serviceförvaltningen inom kommunen med sin erfarenhet och kunskap kring Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service), upphandling enligt LOU samt strategier kring förvaltning, dokumentation och användning av olika fastighetssystem. Via tillgång till spetskompetens inom lokalvårdstandard INSTA 800 har framarbetning av förfrågningsunderlag kunnat bedrivas på ett utvecklande och strukturerat sätt.

Som löpande förvaltningsrelaterade frågor har Norem t.ex.

  • utfört statuskontroll av driftentreprenad
  • arbetat med utredning och kartläggning av myndighetskrav och myndighetsbesiktningar
  • samordning av säkerhetsrelaterade frågor samt hållit i workshop/avtalsgenomgång för interna förvaltningsorganisationen hos Mora kommun i anslutning till skifte av driftavtal

-Norem har gjort ett jättebra arbete för oss och deras stöd har varit värt varenda krona.

Ylva Kindgren, Servicechef Teknik- och serviceförvaltningen, Mora Kommun.
Färdigheter

Upplagt på

19.01.2023