Utbildningar

Norem arrangerar utbildningar inom lokalförsörjning och förvaltning tillsammans med Adda AffärsConcept (ett bolag inom SKR). Under 2024 erbjuds dessa utbildningar:

Nedan finns mer information om respektive utbildning och du kan enkelt anmäla dig.

 

Välkommen att utbilda dig med oss!

Diplomerad Lokalstrateg

Grundkurs

Lokalstrategens arbete spänner över ett brett område. Denna utbildning ger dig, förutom ett förstärkt nätverk inom området, en god översikt över lokalförsörjningsprocessen inklusive planering och projektledning.

Denna utbildning sker i samarbete mellan Adda AffärsConcept och Norem.

Du lär dig

 • Lokalförsörjningsprocessen
 • Ekonomi i lokalförsörjning
 • Anskaffning av lokaler
 • Grunderna i offentlig upphandling och byggbranschens standardavtal
 • Introduktion till hyresrätt
 • Introduktion till plan- och bygglagen
 • Utformning av detaljplan 

Kursen vänder sig främst till dig som vill få en god inblick i att arbeta som lokalstrateg inom offentlig sektor.  Utbildningen riktar sig både till dig som idag jobbar som lokalstrateg som vill fördjupa dina kunskaper eller till dig som vill börja att jobba i denna roll. Inga särskilda förkunskapskrav krävs .

Upplägg och pedagogik

Kursen inleds med två kursdag i Stockholm då huvudföreläsarna finns på plats vilket ger möjlighet till nätverksbyggande. Resterade del genomförs på två halvdagar som distansutbildning via digitalt forum.

Utbildningen genomförs i en blandning mellan teori och gruppövningar samt enskilt- och grupparbete mellan utbildningstillfällena.

Antal platser är begränsade

Pris

18 895 kr exkl. moms.
I priset ingår diplom och kursdokumentation samt för kursdag 1 och 2 även fika och lunch. Kväll kursdag 1 ingår även middag. Dryck till middag ingår ej.

Datum 2024

Vårtermin

Kursen inleds med två dagar på Hotell Hilton i Stockholm 

Dag 1 – 7 februari kl 10:30 – 17:30
Dag 2 – 8 februari kl 8:30-16:00

De två följande halvdagarna sker på distans via digital plattform.

Halvdag 3 – 15 mars kl 9.00-12:30
Halvdag 4 – 12 april kl 9:00-12:30

Hösttermin

Kursen inleds med två dagar på Hotell Hilton i Stockholm 

Dag 1 – 2 oktober kl 10:30 – 17:30
Dag 2 – 3 oktober kl 8:30 –16:00

De två följande halvdagarna sker på distans via digital plattform.

Halvdag 3 – 23 oktober kl 9.00 –12:30
Halvdag 4 – 20 november kl 9:00 –12:30

Diplomerad Lokalstrateg

Fördjupningsutbildning

Denna utbildning ger dig, förutom ett förstärk nätverk inom området,  fördjupade kunskaper i ditt arbete som lokalstrateg.

Denna utbildning sker i samarbete mellan Adda AffärsConcept och Norem.

Du lär dig

 • Strategiska inrikningar och styrdokument
 • Tillgångsväxling i svenska kommuner
 • Analys i lokalförsörjning
 • Åtgärdsval och förstudie
 • Hyresvärdsupphandling i praktiken, hyresundantaget och förhandling
 • Organisation för Lokalförsörjningen
 • Ekonomi – upprätta fastighetskalkyler

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i arbetet som lokalstrateg. Vi ser helst att du har gått grundkursen Diplomerad Lokalstrateg.

Upplägg och pedagogik

Utbildningen hålls under två kursdagar på Hilton Slussen i
Stockholm, vilket ger möjlighet till nätverksbyggande.

Utbildningen genomförs i en blandning mellan teori och övningar samt enskilt- och grupparbete mellan utbildningstillfällena.

Antalet platser är begränsade.

Pris

15 900 kr exkl. moms.
I priset ingår diplom och kursdokumentation samt  fika och lunch.

Datum 2024

Vårtermin

Kursen arrangeras under två dagar på Hotell Hilton i Stockholm. 

Dag 1 – 14 maj kl 10.30 – 15.00
Dag 2 – 15 maj kl 10.30 – 15.00

Hösttermin

Kursen arrangeras under två dagar på Hotell Hilton i Stockholm. 

Dag 1 – 26 november
Dag 2 – 27 november

Aff Grundkurs  

Grundutbildning

Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service) är en branschanpassad struktur med tillhörande standardavtal och definitioner för att dokumentera,
beskriva och avtala om leverans av tjänster avseende bl.a. teknisk
drift (tillsyn och skötsel) och administrativ förvaltning.  Aff lämpar
sig väl för både interna och externa avtal och både inom privat och
offentlig sektor.  Utbildning finns för dig som kommer i kontakt eller hanterar förvaltningsavtal, beställare som leverantör. 

Denna utbildning sker i samarbete mellan Adda AffärsConcept och Norem.

Du lär dig

 • Bakgrund och syfte med Aff
 • Strukturuppbyggnad
 • Aff reglerade tjänster
 • Mallar och dokument som tillämpas
 • Standardsavtal som ABFF15, AB, ABT, ABK
 • Definitioner och tillämpning
 • Framarbetat Aff-avtal 
 • Upphandlingsprocessen
 • Etablerade av ett nytt Aff-avtal 
 • Uppföljning av leverans
 • Avetablering av ett Aff-avtal

Upplägg och pedagogik

Utbildningen tar två dagar i anspråk och
arrangeras i Stockholm, Malmö och Göteborg

Antalet platser är begränsade.

 Datum 2024

Kursen hålls under två kursdagar i antingen Stockholm, Göteborg eller Malmö. 

6-7 mars, kl 09:00 -16:00 i Malmö

28-29 maj, kl 09:00 -16:00 i Göteborg

2-3 okt, kl 09:00 -16:00 i Stockholm

6-7 november, kl 09:00 -16:00 i Malmö 

 

Pris

12 900 kr exkl. moms.
I priset ingår diplom och kursdokumentation samt fika och lunch. 

Aff Fördjupning  

Fördjupningsutbildning

För dig som vill lära dig mer om Aff och hur man rent praktiskt arbetar för att ta fram ett komplett upphandlingsdokument med konkreta råd kring kravställning. Vi kommer också gå igenom hur man tar fram en effektiv utvärderingsmodell och vad samt hur man kan utforma och utvärdera tilldelningskriterium. Då detta är en fortsättningsutbildning från Grundutbildning Aff, är det en fördel om deltagare har vissa förkunskaper om Aff och offentlig upphandling.

Denna utbildning sker i samarbete mellan Adda AffärsConcept och Norem.

Du lär dig

 • Hur upphandlingsdokument och kontrakt enligt Aff-strukturen kan tas fram med konkreta råd och tips
 • Praktisk tillämpning av “Aff avtalssystem“ för ett fiktivt case (genomförs i webverktyget för upprättande av Aff-handlingar)
 • Hur uppföljning kan hanteras med stöd av ditt Aff-avtal (vissa exempel på mallar kommer att delges deltagarna
 • Hur kan förhandling användas i offentlig upphandling
 • Relevanta utvärderingsmodeller och tilldelningskriterium
 • Hur undvika strategiska anbudspriser
 • Hur identifiera och hantera onormalt låga anbud 

  Upplägg och pedagogik

  Utbildningen omfattar två dagar och arrangeras i Stockholm, Malmö och Göteborg. Föreläsningar varvas med grupp- och enskilda praktiska övningar. Deltagarna kommer få arbeta i Aff-systemet för att lära sig innehållet och uppbyggnaden. 

  Antalet platser är begränsade.

  Datum 2024

  Kursen hålls under två kursdagar i antingen Stockholm eller Göteborg. 

  17-18 april, kl 09:00-16:00 i Stockholm

  9-10 oktober, kl. 09:00-16:00 i Göteborg

  4-5 december, kl. 09:00-16:00 i Stockholm 

   

  Pris

  12 900 kr exkl. moms.
  I priset ingår diplom och kursdokumentation samt fika och lunch.

  Varmt välkommen att utbilda dig med oss!