Interims tjänst – VD Bengtsforshus

Interims tjänst – VD Bengtsforshus

Bengtsforshus AB’s styrelse beslutade 6 mars 2023 att teckna avtal med Norem AB om en tillförordnad VD. Upphandling av tjänst som tillförordnad VD gjordes och anbud kom in från fyra av fem tillfrågade företag.

Norem är mycket nöjda med att kunna erbjuda Pernilla Hallin som underkonsult i uppdraget som Interims VD för Bengtsforshus. Pernilla har en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen där hon innehaft flera ledande positioner bland annat som VD för Catellas bolag i Göteborg.

Interims uppdraget har inneburit att stabilisera organisationen och titta över verksamheten för att sedan strukturera upp processer och rutiner. Pernilla påbörjade sin konsulttjänst i mars. Parallellt med arbetet pågår en rekryteringsprocess för bolaget och beräknad överlämning till ny VD beräknas göras vid årsskiftet 2023-2024.

Färdigheter

Upplagt på

12.10.2023