Efter en strålande sommar är det nu många som lägger fokus på kommande vintersäsong och plockar fram avtalen för snö- och halkbekämpning. Faktum är att även grönytorna förtjänar lite fokus. Även om det känns långt kvar till gräsklippningen 2022 så bör avtalssituationen redan nu kontrolleras. Är förlängningsoption utlöst eller är det egentligen dags att teckna nya avtal? Norem ger tips i frågan.

Ibland händer det tyvärr att parterna hamnar i trångmål inför etablering/uppstart av nya avtal på grund av för tight etableringstid. Ett naturligt sätt att undvika det är såklart att se till att projektering av ett nytt förfrågningsunderlag påbörjas i tid för att ge utrymme för både upphandlingsprocess och etablering av det ”nya” avtalet.

Efter att kontraktet har skrivits är det dags att etablera avtalet (för båda parter). Organisation och maskinpark ska på plats, system implementeras, rutiner upprättas, nycklar kvitteras ut, inledande statuskontroll genomföras o.s.v.

Tips för tydlighet
Ett tips är att ta hjälp av Aff-strukturen för kravställning i era driftavtal avseende utemiljön. Det skapar tydlighet för båda parter om vad som förväntas av en leverans. Är ni osäkra på hur ni kan komma i gång och lägga upp arbetet, tveka inte att höra av er till oss på Norem. Ett bra förarbete redan nu ger goda förutsättningar för en behaglig kommande grönytesäsong, i alla fall avtalsmässigt, vädret har vi svårare att styra över. Och självklart kan vi även hjälpa till med att se över avtal och räta ut eventuella frågetecken i ansvar och leverans inför den stundande vintersäsongen. 

Välkommen att kontakta Norem
Tomas Malmberg, Senior Fastighetskonsult & Projektledare
tomas.malmberg@norem.se | 0729-84 96 53