Fastighetskonsult – inriktning Lokalresursrådgivning

Norem har en ledande roll i Sverige av lokal- och fastighetsstrategiska tjänster och vi ser ett starkt ökande behov av dessa tjänster framöver. Vi söker nu därav ytterligare konsulter inom vårt affärsområde lokalresursrådgivning.

Tjänsterna erbjuds i första hand till offentliga fastighets- och lokalägare som av olika anledningar behöver se över och analysera sin lokalsituation. Detta sker ofta genom framtagning av lokalbehovsplaner, lokalresursplaner och lokalförsörjningsplaner. Norem har för dessa tjänster väl utvecklade metoder och tjänster vilka vi utför dessa tjänster ifrån.

Fastighetskonsult – inriktning Lokalresursrådgivning 

Se fler lediga tjänster här!