Idag genomförde vi vår första nätverksträff för vårt nystartade ”Nätverket Fastighetsförvaltning”. Stort tack till alla som deltog på våra träffar i Malmö, Göteborg, Stockholm, samt digitalt!

På nätverksträffen fick vi lyssna till inbjudna talare; Carl Ståhle, Expert digitalisering och fastighetsutveckling på Allmännyttan som berättade om ”Data driven verksamhetsutveckling i Allmännyttan”, Niklas Johansson, CTO of Analytics and Data Management Sweden, TietoEVERY, som berättade om ”Fastighetseffektivisering med hjälp av sensorer – case study från Akademiska Hus” och Tomas Malmberg, Senior rådgivare och affärsutvecklare av Nocapo, Norem/Norept, som presenterade ”Digitaliseringstjänster för förvaltning – Nocapo, fastighetskalkyl för förvaltning skapad av Norept. Därefter följde intressanta diskussioner om fastighetsägarnas utmaningar inom digitalisering.

Jobbar du inom fastighetsförvaltning eller är beslutsfattare kring digitalisering och fastigheter? Detta nätverk vänder sig till dig. På våra träffar hålls föredrag kring ett aktuellt ämne och vi diskuterar framtida utmaningar kring fastighetsförvaltning och digitalisering. Nätverket är grundat av oss på Norem. Gå gärna med i vår Linkedin grupp för Nätverket Fastighetsförvaltning.

Är du nyfiken på vad som presenterades eller vill du ha med information kring ämnet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer  

Lena Wilton, Chief Development and Operations | lena.wilton@norem.se