Välkommen till Nätverket Lokalförsörjning!

Den 25 april arrangeras nätverksträff med temat:

Lokalförsörjningens utveckling – Trendspaning om nuläge och framtid.

Norems medarbetare delar med sig av sina erfarenheter om Lokalförsörjningens utveckling från att lokalförsörjningen började användas i svenska kommuner för ca 15 år sedan, vidare till vilken utveckling som skett av bl a tjänster och processer inom området tills idag, samt till vad de kan se att kommande trender kommer att vara framåt inom strategisk lokalförsörjning. Norems konsulter kommer hålla föredrag om detta samt att diskussioner kommer föras på respektive ort inom ämnet.

Plats och Tid

Nätverksträffen hålls på plats på Norem kontor i Stockholm, Göteborg, Uddevalla och Malmö eller digitalt med gemensam digital sändning mellan kl 8.30 till 9.45.
För de som deltar på plats bjuder vi på frukost från kl 8.00 på respektive Norem kontor.

Anmälan

Anmäl dig till Thomas Alvestav på Norem,  thomas.alvestav@norem.se senast 22/4.
Ange antal personer, namn och var ni vill närvara; Stockholm, Göteborg, Uddevalla, Malmö eller digitalt. Uppge även e-postadress för eventuella kollegor som vill delta digitalt, möteslänk skickas ut innan träffen. Om du vill delta på plats med frukost ange också ev. allergi.

Program

  • Introduktion och presentationsrunda
    Lena Wilton, Norem.
  • Lokalförsörjningens utveckling – Trendspaning om nuläge och framtid
    Norems medarbetare delar med sig av sina erfarenheter om Lokalförsörjningens utveckling från att lokalförsörjningen började användas i svenska kommuner för ca 15 år sedan, vidare till vilken utveckling som skett av bla tjänster och processer inom området tills idag samt till vad de kan se att kommande trender kommer att vara framåt inom strategisk lokalförsörjning. Norems konsulter kommer hålla föredrag om detta samt att diskussioner kommer föras på respektive ort inom ämnet.

Gå gärna med i Nätverket Lokalförsörjning på LinkedIn.

Varmt välkommen!