Norem arrangerar utbildningen Diplomerad Lokalstrateg som igår och idag har varit på (7-8 februari) på Hotell Hilton i Stockholm.

Diplomerad Lokalstrateg är en grundutbildning för dig som arbetar som Lokalstrateg inom offentlig sektor. Det har länge saknats en utbildning för Lokalstrateger, men Norem går i spetsen för att utveckla och förstärka lokalstrateger i sitt arbete. Utbildningen ger både konkreta verktyg och tillfället att skapa ett nätverk med andra som arbetar med liknande utmaningar och frågeställningar.

Kursen inleds med två kursdagar i Stockholm då huvudföreläsarna finns på plats vilket ger möjlighet till nätverksbyggande. Resterade del genomförs på två halvdagar som distansutbildning via digitalt forum.

Vid detta utbildningstillfälle har Norem stärkt upp med expertföreläsare som:
Madeleine Sifvert, WALTHON ADVOKATER, Specialiserad på entreprenadrätt och offentlig upphandling.
Rickard Andersson, EFFSO AB, Lång erfarenhet inom byggentreprenader och senare år alltmer med upphandlingar av hyreskontrakt.
Moa Öhman, Öhman & Schults, Lång erfarenhet inom kommunal förvaltning, främst inom samhällsplanering men också central administration och lokalplanering.

Om utbildningen
Deltagarna får kunskap och förståelse för lokalförsörjningsprocessen, fastighetsstrategi, ekonomi i lokalförsörjning, anskaffning av lokaler, upphandling/LOU, standardavtal i byggprocessen, introduktion till hyresrätt, introduktion till plan- och bygglagen samt utformning av detaljplan.

Utbildningen genomförs i en blandning av teori och gruppövningar samt enskilt- och grupparbete mellan utbildningstillfällena. Lokalstrateger har ofta olika bakgrund, med denna utbildning får deltagarna ett kvitto på den grundkunskap som behövs i arbetet som lokalstrateg.

Anmäl dig till Diplomerad Lokalstrateg Fördjupningskurs!
Senare i vår, 14-15 maj arrangeras en fördjupningskurs som du kan anmäla dig till här.

Anmäl dig till Diplomerad Lokalstrateg Grundkurs!
Nästa omgång av grundkursen för Diplomerad Lokalstrateg går i höst, 2-3 oktober som du kan anmäla dig till här.