Företaget Norept startades i januari 2023 av grundarna Pär Carlsson och Lena Wilton. Norepts affärsidé är att utveckla digitala analysverktyg för fastighetsbranschen, från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov till förvaltningsskedet.

I oktober 2023 lanserades Novisa 1.0, idé för applikationen kommer från Norepts systerbolag Norem och Tietoevry står för den tekniska leveransen. Norem har gedigen kompetens inom lokalstrategirådgivning och bidrar med både erfarenhet och kompetens i utvecklingen.

Novisa är ett webbaserat verktyg för strategisk planering av lokaler och fastigheter. Applikationen innehåller en molnbaserad databas för säker och flexibel datahantering, samt visualiseringsverktyg som möjliggör djupanalys av ett lokalbestånd och dess framtida utvecklingsbehov.

Utvecklas i nära samråd med sina användare i kommuner
Novisa utvecklas kontinuerligt i samråd med dess användare för att säkerställa god användbarhet. Nya funktioner som lanseras är möjlighet att få nyckeltal sammanställda på ett enkelt och överskådligt sätt, samt en jämförelse mot andra användares nyckeltal.

Kommuner som väljer Novisa för ett effektivare lokalstrategiarbete:
Målgruppen för verktyget är idag främst kommuner och regioner men det finns även stora möjligheter för bolag inom privata sektorn.

Trollhättans Stad -”Alla har tillgång till samma uppgifter genom detta verktyg, samt att det är lättare att redovisa för politiken genom bra visualisering”, säger Dan Petersson, lokalplanerare Trollhättans Stad.

Landskrona Stad – Sandra Adolfsson, Lokalstrateg, berättar att, ”Jag hade inget bra sätt att se över fastighetsbeståndet och behövde ett verktyg som kan visualisera detta, det har Novisa hjälpt mig med.” Visar sig också vara ett riktigt bra verktyg när vi sitter i strategimöte med förskoleverksamheterna. Vi kan nu lättare genomlysa hur vi kan nyttja lokalerna på ett effektivt sätt och planera framåt.”

Katrineholms kommun – Fredrik Fundberg, Lokalstrateg, har använt Novisa under en tid och ser följande fördel, ”Nu behöver jag inte använda Excel, utan har all information tillgänglig på ett och samma ställe.”

Om grundarna av Norept
Grundaren Pär Carlsson har 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tillsammans med medarbetare på Norem (Nordic Real Estate Management) utvecklat processer och rutiner från tidiga skeden till förvaltning. Medgrundaren Lena Wilton har 20 års erfarenhet från IT och Telekom. Hon har jobbat med utveckling och digitalisering, förändringsledning och processer, samt har ett stort nätverk och gedigen kompetens inom området. –”Vi ser en bra match utifrån dessa tidigare kompetenser”, VD Lena Wilton.