Norem välkomnar Linn Falk som praktikant till vårt Malmökontor!

Linn läser sista året på Lantmäteriutbildningen i Lund med inriktning mot Fastighetsrätt och Fastighetsekonomi. Linn kommer med engagemang och nyfikenhet att bli involverad i våra uppdrag fram till årsskiftet under ledning av Caroline Thynell.

– För oss på Norem AB känns det viktigt att efter bästa förmåga försöka hjälpa studenter att få en inblick i hur arbetslivet fungerar genom att öppna upp för möjligheter till praktik och exjobb hos oss, säger Pär Carlsson, VD Norem