Tillsammans med Adda (ett bolag inom SKR) erbjuder vi flera utbildningar inom lokalförsörjning och förvaltning. Nu går det att anmäla sig till Diplomerad Lokalstrateg Fördjupningsutbildning och Aff grundkurs!

Går du i tankar på att fördjupa din kunskaper inom lokalförsörjning? Då finns vår kurs
Diplomerad Lokalstrateg Fördjupningsutbildning för dig! Med denna kurs får du fördjupade kunskaper inom

 • Strategiska inrikningar och styrdokument
 • Tillgångsväxling i svenska kommuner
 • Analys i lokalförsörjning
 • Åtgärdsval och förstudie
 • Hyresvärdsupphandling i praktiken, hyresundantaget och förhandling
 • Organisation för Lokalförsörjningen
 • Ekonomi – upprätta fastighetskalkyler

Kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i arbetet som lokalstrateg. Vi ser helst att du har gått grundkursen Diplomerad Lokalstrateg.

Här kan du anmäla dig till kursen: Anmälan

Kommer du i kontakt med Aff i din roll och vill du befästa dina grundkunskaper eller börja använda Aff ? Då finns vår kurs Aff grundkurs för dig!

Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service) är en branschanpassad struktur med tillhörande standardavtal och definitioner för att dokumentera, beskriva och avtala om leverans av tjänster avseende bl.a. teknisk
drift (tillsyn och skötsel) och administrativ förvaltning.  Aff lämpar sig väl för både interna och externa avtal och både inom privat och offentlig sektor.  Utbildning finns för dig som kommer i kontakt eller hanterar förvaltningsavtal, beställare som leverantör.  Med denna kurs lär du dig:

 • Bakgrund och syfte med Aff
 • Strukturuppbyggnad
 • Aff reglerade tjänster
 • Mallar och dokument som tillämpas
 • Standardsavtal som ABFF15, AB, ABT, ABK
 • Definitioner och tillämpning
 • Framarbetat Aff-avtal 
 • Upphandlingsprocessen
 • Etablerade av ett nytt Aff-avtal 
 • Uppföljning av leverans
 • Avetablering av ett Aff-avtal

Här kan du anmäla dig till kursen: Anmälan

Våra utbildningar hålls på plats vilket möjliggör för nätverksbyggande och tar vanligtvis en till två heldagar i anspråk. Teori blandas med praktiska övningar samt enskilt- och grupparbete. Fika, lunch, diplom och kursdokumentation ingår i priset. Se mer detaljerad information i anmälan för respektive kurs.

Varmt välkommen att utbilda dig med oss!