Under torsdagen den 18/11, höll Pär Carlsson i ett intressant föredrag gällande det tidiga behovsskedet kring lokalförsörjning och dess innebörd. Det diskuterades även om värdet kring tydliga beslutsunderlag och riktlinjer samt framgångsfaktorerna inom organisationen. En trevlig träff med engagerade medverkande som bidrog till intressanta diskussioner. Tack till er som medverkade både på länk och på plats.