Norem har under en tid som upphandlad leverantör stöttat kulturförvaltningen i Halmstads kommun med att ta fram en lokalbehovsplan/lokalrevision för kommunens bibliotek, mötesplatser för unga (fritidsgårdar), medborgarcentrum och museum och konsthallar samt kulturhus.

– Vi har med stöttning av Norem fått en grundlig genomgång av våra förutsättningar och väg framåt inom de verksamhetstyper som förvaltningen ansvarar för. Uppdraget har även inneburit förstärkning av förvaltningens lokalförsörjningsarbete i kommunen och framtagande av olika presentationsverktyg som GIS-lager och lett till ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar, säger Ola Magnusson, chef kulturförvaltningen Halmstads kommun.

Resultatet av arbetet är en helhetsbild med prognos om lokalbehovet preciserat i en plan på tio år framåt. Halmstads kommun står inför expansiv stadsutveckling genom översiktsplan Framtidsplan 2050 med följd stora volymbehov för kommunens verksamhetslokaler.

-Vi ser ett stort behov hos kommuner att utveckla enskilda förvaltningar i lokalförsörjningen och hjälpa dem att bli tydliga i deras behovs och driva fram projekt med fokus på verksamhets- och kommunnytta, Pär Carlsson, vd Norem.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer  
Stina Påg, Senior Fastighetskonsult och projektledare 
0706-95 60 99 | stina.pag@norem.se

Pär Carlsson, VD  
0729-61 44 51 | par.carlsson@norem.se  

Foto: Stadsbiblioteket i Halmstad
Fotograf: Joakim Leihed