Vi kan nu glädjande informera om att Norem har signerat avtalet med Migrationsverket för Ramavtal som sträcker sig 2 år framåt med option på 1+1 för, Konsulttjänster inom lokalförsörjning.  

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom lokalförsörjning. Dessa konsulttjänster motsvarar det arbete Migrationsverkets anställda lokalstrateger utför. I uppdraget ingår bland annat, men inte uteslutande, att göra behovsanalyser, lokalsökning, utvärdering av olika lokalförslag, hyresförhandlingar, avtalsskrivning samt uppföljning, ta ställning till olika planlösningsförslag och göra nödvändiga bedömningar inför planerade hyresgästanpassningar. Migrationsverket förutser att behovet av konsultstöd under upphandlingstiden kommer att vara dels konsultstöd för delar av pågående uppdrag, dels genomförande av uppdrag. 

Uppskattat kontraktsvärde för detta ramavtal är 10 000 000 SEK, exklusive moms och exklusive option om utökande av takvolym upp till 16 500 000SEK.  

Avtalsstart är 2023-04-01. 

Vi ser att detta Ramavtal med Migrationsverket är otroligt viktigt för Norem framåt som är en specialist inom lokalförsörjning och detta är ett av Norems fokusområden! 

Norem ser verkligen fram emot att kunna samarbeta med Migrationsverket dessa år framöver!