Norem fortsätter sin expansion och öppnar kontor i Stockholm. För två år sedan startade Norem sin verksamhet i Västsverigenu finns vi i flera regioner och kan med stolthet och glädje sätta ut ännu en prick på kartan, denna gång i Stockholm. 

Lena Wilton och Johan Arvidsson ansluter till Norem och blir först på plats i Stockholm med gemensamt ansvar för att etablera kontoret och dess fortsatta utveckling. Lena kommer att gå in i en roll som Chief Development and Operations och ska på bolagsnivå ansvara för och utveckla vårt verksamhetsstöd. Johan blir regionansvarig och ansvarar för att utveckla Norems verksamhet i Stockholmsregionen och erbjudandet av projektledningstjänster. Lena och Johan kommer även att ingå i bolagets ledningsgrupp.

– Vi ser en stark tillväxt och efterfrågan av våra fastighetsrådgivningstjänster, inte minst i Stockholm – Mälarregionen, varför det känns naturligt att öppna ett kontor i Stockholm just nu, säger Pär Carlsson, VD på Norem. 

Vår ambition är att inom kort kunna erbjuda hela vårt tjänsteutbud med konsulter på plats i Stockholm. Vårt erbjudande är unikt då vi arbetar heltäckande med rådgivning inom hela fastighetsprocessen. Vi arbetar från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov vidare till genomförandeskedet med förstudie, projektering, produktion och besiktning för att slutligen även vara rådgivande expertstöd i förvaltningsskedet med bland annat förvaltningsstrategier och överlåtelser. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer
Pär Carlsson, VD 
0729- 61 44 51| par.carlsson@norem.se  

Lena Wilton, Chief Development and Operations
0709- 32 75 89| lena.wilton@norem.se

Johan Arvidsson, Senior Fastighetskonsult och projektledare
0761- 26 36 51| johan.arvidsson@norem.se