Norem tillsammans med Adda AffärsConcept (ett bolag inom SKR) lanserar kursen ”Diplomerad Lokalstrateg”.  Utbildningen riktar sig främst till de som vill få kunskaper inom området lokalstrategi som tidigare inte har några förkunskaper eller som idag jobbar som lokalstrateg men vill fördjupa sig inom området. Vi är väldigt glada att nu ha möjlighet att kunna erbjuda denna utbildning till marknaden!

Vi ser en avsaknad av en specialinriktad utbildning för de lokalstrateger som arbetar inom offentlig sektor som ger ett bra stöd för att arbeta i rollen som lokalstrateg. Norem har lång och bred erfarenhet av arbete med lokalstrategier och stöttar med vår expertis under utbildningen. Adda Kompetens har lång erfarenhet av att erbjuda olika former av utbildningar riktat mot offentlig verksamhet.

-Vi ser fram emot ett samarbete mellan Norem och Adda AffärsConcept och möjligheten att tillsammans erbjuda en välbehövlig och efterfrågad utbildning till marknaden säger Pär Carlsson, VD på Norem. 

-Våra båda bolags kompetenser kompletterar varandra bra och just bredden är en av styrkorna i denna utbildning, kompletterar Rickard Andersson, Affärsrådgivare och utbildare på Adda AffärsConcept.

Det går nu att anmäla sig enlig länken nedan tom 30 juni, så skynda er och gå in och gör en anmälan då kursen är ett begränsat antal!

Datum då kursen går av stapeln:
2022
Dag 1: 25 oktober 2022 Plats: Stockholm slussen Hotell Hilton (Lokalförsörjningsprocessen) 
Dag 2: 8 november 2022 Plats: distans via digital plattform (Lokalförsörjningsplanering)
Dag 3: 29 november 2022 Plats: distans via digital plattform (Projektledning)

Länk till anmälan:
Diplomerad lokalstrateg — Adda – Fd SKL Kommentus

Varmt välkomna!
Norem och Adda AffärsConcept