Norem har ingått partnerskap med Fastighetssverige, som är landets ledande nyhetsmedia för den kommersiella fastighetsbranschen. Och på bara några veckor har vi hunnit med två event där Norem gått in som partner och utställare samt agerat expertkommentator, och fler event är att vänta.  

Varje år anordnar Fastighetssverige ett flertal olika event och seminarier med inriktning på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige. Norem har fått ta del av några av de event som varit under året.  

Norem har deltagit på Lokalmarknadsdagarna i Göteborg och Fastighetsmarknadsdagen i Malmö, som är klassiska heldagarsseminarium med fokus på fastighetsmarknad, nuläge och framtida affärsmöjligheter. Vi har medverkat som partner med monterplats samt att Kristian Henninge och Pär Carlsson har agerat expertkommentatorer.  

-Norem är ett ungt och relativt okänt fastighetskonsultbolag varför vi ser partnerskapet med Fastighetssverige och medverkan vid lokalmarknadsdagen i Göteborg som ett bra tillfälle att synas och knyta nya marknadskontakter, säger Pär Carlsson grundare och VD på Norem. 

-Vi är väldigt glada att få möjligheten att vara med som expertkommentator på scen då vi tror att med Norems kompetens och erfarenheter kan bidra till ett mycket givande samtal och event, säger Pär Carlsson grundare och VD på Norem. 

Förra veckan närvarade vi även på Fastighetskvinnan i Stockholm, som är ett affärsseminarium där framgångsrika förebilder lyfts fram i rätt sammanhang, vilket i förlängningen leder till en mer jämställd fastighetsbransch. 

Kommande event med Fastighetssverige: 

  • Stora kontorsdagen 24 november 2022 i Stockholm 
  • Lokalmarknadsdagen februari 2023 i Göteborg  

Kontakta oss gärna om du vill veta mer:
Lena Wilton, Chief Development and Operations 
0709-32 75 89 | lena.wilton@norem.se