Norem utökar samarbetet med Adda AffärsConcept och lanserar fortsättningskurs inom Diplomerad Lokalstrategi och kurser inom Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service) hösten 2023.

Norem har ingått ett avtal med Adda (ett bolag inom SKR) om att ta vidare samarbetet och lansera flera utbildningar tillsammans under hösten 2023. Det står nu klart att de utbildningar som kommer lanseras är en fördjupad kurs inom Diplomerad Lokalstrategi: Diplomerad Lokalstrateg fortsättningskurs samt en grundkurs och en fortsättningskurs inom Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service).

-Vi på Norem ser en avsaknad av en specialinriktad utbildning för de lokalstrateger som arbetar inom offentlig sektor. Nu förstärker vi samarbetet med Adda AffärsConcept för att det finns ett stort behov av dessa utbildningar. Den fördjupade utbildningen inom Diplomerad Lokalstrategi ger ett bra stöd för att arbeta i rollen som lokalstrateg, berättar Chief Development and Operations på Norem, Lena Wilton.

Utbildningen Diplomerad Lokalstrateg är baserade på Norems samlade erfarenhet och expertis av arbete med lokalstrategier. Adda AffärsConcept har mångårig erfarenhet av att erbjuda olika former av utbildningar riktat mot offentlig verksamhet. Norem har tidigare lanserat grundkursen ”Diplomerad Lokalstrateg” som fått gott mottagande. Många har visat stort intresse för grundkursen vilket gjort att Norem nu ser att det finns behov av en fortsättningskurs framöver.

Kurser inom Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service) finns på marknaden sedan tidigare men detta erbjudande kommer sticka ut och ge mervärde till kursdeltagarna. Kombinationen av Norems expertis inom Aff och Addas erfarenhet av att hålla kurser i ämnet gör att båda bolagen har stor tillförsikt till lanseringarna.

Adda AffärsConcept

-Vi är väldigt glada för detta samarbete mellan Norem och Adda, framför allt till möjligheten att tillsammans erbjuda en stark utbildningsportfölj inom lokalstrategi och förvaltning, berättar Lena Wilton.

Grundkursen syftar till att skapa en förståelse för Aff med struktur och tillhörande dokumentation och hur den kan användas vid reglering av ansvar och ersättning för en tjänsteleverans eller vid förvaltning i egen regi. Fortsättningskursen syftar till att ge handfasta praktiska råd med tillhörande övningsmoment för upprättande av ett Aff-avtal. I fortsättningskursen kommer kursdeltagaren även se hur kravställningar i ett förfrågningsunderlag kan kopplas till och påverka en upphandlingsprocess.

-Våra bolags kompetenser kompletterar varandra bra och just bredden är en av styrkorna i denna utbildning, berättar Affärsrådgivare och utbildare på Adda AffärsConcept, Rickard Andersson.

Om Norem

Norem är ett konsultföretag med heltäckande tjänster i hela fastighetsprocessen. Efterfrågan av vårt helhetskoncept med strategisk rådgivning bara fortsätter öka. Vi är ett företag i framkant med gedigen erfarenhet från branschen inom en rad olika specialistområden. Norems tjänsteutbud är unikt då vi arbetar heltäckande med rådgivning från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser, vidare till genomförandeskedet med förstudie, projektering, produktion och besiktning för att slutligen även vara ett rådgivande expertstöd i förvaltningsskedet. Våra kunder finns över hela landet och är såväl privata investerare, entreprenörer och fastighetsägare som offentliga kommunala, regionala och statliga verksamheter. Idag har vi rikstäckande konsulter med kontor på fem orter runt om i Sverige och befinner oss i en fortsatt expansiv fas med ytterligare etableringar. Läs mer på norem.se

Kontaktperson

Lena Wilton

Chief Development and Operations

Tel: 0709-327580

Epost: Lena.wilton@norem.se

Se datum och anmälan till: Diplomerad Lokalstrateg

Se datum och anmälan till: Grundutbildning Aff