Mikaela Lagerwall förstärker Norems team i Öst. Hon började den 15 november som senior rådgivare och projektledare på Norems Stockholmskontor. Mikaela är arkitekt med stor erfarenhet av projekt i tidiga skeden och kommersiell fastighetsutveckling.

– ”Vi är väldigt glada att Mikaela nu börjat hos oss på Norem och att vi nu kan erbjuda kompetens inom affärsområdet Fastighetsutveckling även i öst till både privata och offentliga kunder”, säger Pär Carlsson, VD för Norem.

Mikaela är senior projektledare och fastighetsutvecklare med en masterexamen i arkitektur från KTH. Med erfarenhet främst i tidiga skeden är strategi och konceptutveckling hennes primära styrkor med en bakgrund som både konsult och beställare. Mikaelas kunskap inom grafisk form och design är en tillgång särskilt inom hållbar platsutveckling där hon gärna fokuserar på varumärkesbyggande av fastighet och plats. Att kommunicera och paketera varumärken i fysisk miljö är en röd tråd som löper genom Mikaelas uppdrag och gedigna retailbakgrund. Användaren är hennes fokus, liksom att skapa attraktiva platser och miljöer att stanna kvar i och återvända till. Fastighetsägare, kommuner och regioner är typiska beställare – kontorsmiljöer, utveckling av verksamhetslokaler, handel och mixed use är återkommande innehåll. Mikaela är nyfiken, målmedveten och kommunikativ med en förmåga att tänka nytt tillsammans med sina beställare. Ta gärna kontakt med Mikaela om du behöver hjälp med ditt utvecklingsprojekt.

Kontaktaktuppgifter:

Pär Carlsson, CEO
0729-61 44 51| par.carlsson@norem.se

Mikaela Lagerwall, Senior Fastighetskonsult & Projektledare
0705-48 25 81 | mikaela.lagerwall@norem.se