Tilldelat ramavtal omfattar driftstöd och kvalitetskontroller av driftentreprenader för SFV:s fastighetsbestånd som består av slott, kungsgårdar, teatrar, museer, residens, borgar, ambassader, fästningar, försvarsverk samt skog och mark. Objekten är belägna med spridning inom Sverige med störst koncentration i Stockholm och området kring Uppsala. Även objekt i utlandet ingår. 

– Verkligen ett spännande fastighetsbestånd i en kulturhistoriskt värdefull miljö som vi nu genom tilldelat ramavtal får möjlighet att bistå med vår erfarenhet och kompetens för den långsiktiga förvaltningen och utvecklingen tillsammans med SFV, säger Tomas Malmberg, Affärsområdesansvarig inom förvaltningsrådgivning på Norem. 

Konsultuppdraget är att efter avrop utföra utredningar, projekteringar och uppföljningar inom driftområden såsom arbeten med vvs-/el-/styr- och övervakningsanläggningar med fokus på hållbar miljö och energiprestanda för byggnader, upprätta förfrågningsunderlag för driftentreprenader enligt ABFF, status kontroller i byggnader, samt kontrollera att pågående driftuppdrag efterlevs enligt upprättade driftavtal. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer  

Tomas Malmberg, Affärsområdesansvarig Förvaltningsrådgivning 
072-984 96 53 | tomas.malmberg@norem.se  

Pär Carlsson, VD 
072-961 44 51 | par.carlsson@norem.se