Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av infrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Tilldelade ramavtal omfattar kompetenskategorierna Aff-specialist, Energikonsult samt Arkitekt/Tillgänglighet.

– Trafikverket spelar en central roll i landets samhälls- och infrastrukturutveckling och arbetar mot visionen att ”Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt”. Trafikverkets fastighetsavdelning förvaltar ca 630 byggnader som ägs av Trafikverket. Merparten av beståndet är kopplat till järnväg med byggnader som lokstall, rangertorn, personalbyggnader och kontor som hyrs av bandriftsentreprenörer eller andra järnvägsanknutna företag. Jättekul att vi nu får en möjlighet att medverka i och stödja Trafikverket i det arbetet säger Tomas Malmberg, Affärsområdesansvarig för Förvaltningsrådgivning på Norém.

Ramavtalet kommer bl.a. användas för framtagande av handlingar vid underhållsåtgärder, lokalanpassningar, investerings-, samt reinvesteringsprojekt i Trafikverkets bebyggda samt obebyggda fastigheter, byggnader, stationer samt markområden. Utöver detta kommer ramavtalet användas för projektledning och byggledning. Andra typer av uppdrag inom det fastighetstekniska området kan tillkomma.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer
Tomas Malmberg, Affärsområdesansvarig Förvaltningsrådgivning
072-984 96 53 | tomas.malmberg@norem.se

Pär Carlsson, VD
072-961 44 51 | par.carlsson@norem.se