Den 9 november gick årets Lokaldag av stapeln i Stockholm. Norems VD, Pär Carlsson, var på plats och gästföreläste om bolagstruktur och organisation. En mycket givande dag med många spännande föreläsare!

Lokaldagen som anordnas av Sveriges Allmännytta behandlar bland annat vilken betydelse lokaler och verksamheterna i lokalerna har för ett bostadsområde eller stadsdel. Hur utnyttjar man lokaler för att skapa en trygg och levande boendemiljö? När nya konsumtionsmönster medfört att många bostadsnära centrum idag lider av tomma lokaler och öde torg måste fastighetsägare tänka nytt för att fylla dessa med liv. Hur skapas detta liv i bottenplan? Vilken roll spelar lokalerna?

Kontakta oss om du vill veta mer:
Pär Carlsson, VD
0729-61 44 51 | par.carlsson@norem.se