Norem växer kraftigt och satsar nu vidare på Interims tjänster inom fastighetsbranschen. Vi ser ett stort behov av interimslösningar i många av de affärer vi är inblandade i och de organisationer och företag som vi idag hjälper.

Vi kan idag erbjuda kunder ett stort nätverk av kompetens och specialister inom fastighetsbranschen på kort och begränsad tid. Norem satsar nu därför vidare på att bygga upp detta nätverk ytterligare samt att utveckla processer och rutiner samt verktyg för att kunna erbjuda marknaden av den goda kompetens och erfarenhet och nätverk som nu Norem tillhanda har.

  • Norem har idag ett 20 tal konsulter på uppdrag av Norem runt om i hela Sverige.
  • Vi har även ledig kapacitet och konsulter beredda att ta uppdrag direkt om ni har ett behov omgående!
  • Vi söker nya underkonsulter till Norems Interim/underkonsulttjänst
  • Vi söker även nya kunduppdrag för Interims tjänster

Vill ni veta mer om Norems Interims tjänster eller är i behov eller kan erbjuda något av ovanstående, vänligen kontakta:
Lena Wilton, Chief Development and Operations 
0709-32 75 89 | lena.wilton@norem.se