Caroline Thynell är från den 8 november anställd projektledare och fastighetskonsult på Norem. Caroline kommer närmast från Cowi i Helsingborg där hon bland annat har erfarenhet av att projektleda uppdrag inom planprocessen inom Ostlänkenprojektet, på uppdrag av Trafikverket. Caroline har också förvaltningskompetens med erfarenhet av strategi och upphandling av förvaltningstjänster.

– Carolines kompetens och erfarenheter inom mark, infrastrukturprojekt och kommunala processer samt även förvaltning är ett betydande tillskott för oss. Vi ser genom våra ramavtal stort och växande behov av mark- och exploateringskompetens både strategiskt och operativt hos våra kunder, säger Pär Carlsson, vd Norem.
Caroline är civilingenjör inom lantmäteri och utgår från kontoret i Malmö som sedan nyetablering för ett år sedan expanderat till fem anställda.