På uppdrag av Region Halland har Norem varit projektledare i att avyttra drygt 20 000 kvadratmeter verksamhetslokaler inklusive bostäder i Plönninge by i Halmstads kommun. Regionen driver inte längre verksamhet i lokalerna och Norem har stöttat Regionfastigheter i strategi för avyttrandet med underlag till politiska beslut, fastighetsreglering, avstyckning, hyresgästhantering samt transaktionsprocessen med marknadsföring, att hitta rätt köpare och slutligen tillträde.

Köpare har nu tillträtt samtliga fyra bildade fastigheter. Alla köparna har lokal förankring och rätt förutsättningar att bevara och utveckla området i enlighet med politiska viljan om höga krav på köpare.

– Vi är glada att äntligen ha kommit i mål i en lång process där Norem på ett förtroendefullt sätt säkerställt samtliga moment fram till definitiv avyttring, säger Katarina Lindh, Fastighetschef Regionfastigheter, Region Halland

– Vi är stolta att ha stöttat Region Halland i ett omfattande arbete i att renodla sitt bestånd av verksamhetslokaler som försäljningen av Plönninge innebär. Området kan nu utvecklas förtjänstfullt av rätt aktörer utifrån områdets behov och Regionfastigheter kan fokusera på sin kärnverksamhet med övervägande sjukhus och vårdlokaler inom Region Halland, säger Stina Påg, projektledare, Norem.

Kontakt

Stina Påg, Senior Fastighetskonsult och Projektledare
0706-95 60 99 |   stina.pag@norem.se

Läs även om nyheten via Region Halland: https://www.regionhalland.se/nyheter/forsaljningen-av-plonninge-ar-slutford/