Fotograf: Malin Ericsson/Region Gotland

Tack till alla som deltog under seminariet: Lokalförsörjning i en föränderlig omvärld med Partner/Senior Advisor Inger Fredriksson.

Foto: Lena Wilton/Norem.

En viktig samhällsfråga är att verksamheter inom offentlig sektor har tillgång till rätt lokaler på rätt plats vilket är avgörande för att kommunal och regional verksamhet skall fungera. Hur tillser vi på bästa sätt en effektiv lokalförsörjning inom sektorn? Detta var huvudfokus under seminariet.

Lokalförsörjning i offentlig sektor där respektive brukargrupp alltid skall ha tillgång till verksamhetslokaler i rätt omfattning på rätt plats är en gedigen uppgift att lösa för många kommunala och regionala organisationer. Under seminariet delade Inger Fredriksson, fastighetsrådgivare på Norém med bakgrund som bl.a. lokalstrateg och teknisk chef i Trollhättans stad med sig av sin kunskap inom området. Huvudrubrikerna för seminariet var: – Organisation för framgångsrik lokalplanering. – Verktyg – Utmaningar – Risker – Fallgropar – Trender Direkt efter seminariet ges chans att mingla och nätverka.

På plats i Almedalen finns även Norems CEO Pär Carlsson, CDO Lena Wilton, COO Kristian Henninge och Partner/Senior Advisor Inger Fredriksson.

Hör gärna av dig till någon av ovanstående för mer information. Norem finns på plats i Almedalen 28 och 29 juni.
Inger Fredriksson, Partner/ Senior Advisor
0766-07 77 81 | inger.fredriksson@norem.se

Kristian Henninge, COO
0707-26 02 95 | kristian.henninge@norem.se

Pär Carlsson, CEO
0729-61 44 51| par.carlsson@norem.se

Lena Wilton, CDO
0709-32 75 89| lena.wilton@norem.se