Norem fortsätter sin expansion och öppnar under våren kontor i Stockholm. För snart två år sedan startade Norem sin verksamhet i Västsverige, nu finns vi i flera regioner och kan med stolthet och glädje sätta ut ännu en prick på kartan, denna gång i Stockholm. 

– Vi ser en stark tillväxt och efterfrågan av våra fastighetsrådgivningstjänster, inte minst i Stockholm – Mälarregionen, varför det känns naturligt att öppna ett kontor i Stockholm just nu, säger Pär Carlsson, VD på Norem. 

Vår ambition är att inom kort kunna erbjuda hela vårt tjänsteutbud med konsulter på plats i Stockholm. Vårt erbjudande är unikt då vi arbetar heltäckande med rådgivning inom hela fastighetsprocessen. Vi arbetar från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov vidare till genomförandeskedet med förstudie, projektering, produktion och besiktning för att slutligen även vara rådgivande expertstöd i förvaltningsskedet med bland annat förvaltningsstrategier och överlåtelser. 

Lena Wilton kommer att vara först på plats och ansvara för att etablera kontoret och dess fortsatta utveckling. Vidare kommer Lena gå in i en roll som Chief Development och Operations. Hon ska på bolagsnivå ansvara för och utveckla vårt verksamhetsstöd samt ingå i bolagets ledningsgrupp, förklarar Pär Carlsson.  

Kontakta oss gärna om du vill veta mer
Pär Carlsson, VD 
0729- 61 44 51| par.carlsson@norem.se