I januari får Norem ett välkommet tillskott av ytterligare en senior fastighetskonsult, Linda Hillner.

Linda kommer att ansluta till kontoret i Stockholm och med det stärker Norem sitt erbjudande ytterligare inom området lokalförsörjning och behovsanalyser.

Linda har mångårig erfarenhet som lokalstrateg och har varit verksam inom ett flertal kommuner. I sin karriär har Linda även haft roller som utvecklingsledare och kvalitetssamordnare och genom sitt arbete med förbättringsprojekt, både i det offentliga och privata, har Linda skaffat sig mycket erfarenhet av att leda och delta i tvärfunktionella team och att leverera resultat i komplexa miljöer.

Linda finns redo för uppdrag från den 9 januari.