Norem har börjat använda det digitala offert- och signeringssystemet GetAccept och har därmed väsentligt förenklat och effektiviserat hanteringen av samtliga former av avtal.  

-Kunder, samarbetspartners och nya medarbetare upplever systemet som enkelt och användarvänligt, samt att tiden för hantering och administration förkortas i förhållande till tidigare arbetssätt. Dessutom ger verktyget oss möjlighet att följa upp skickade avtalsförslag och kommunicera på ett trevligt och personligt sätt samt i slutändan arkivera tecknade avtal på en samlad plats, säger en nöjd Louise Brodin, Ekonomi-och administrationschef på Norem.  

Är du nyfiken och vill veta mer? Du kan läsa mer om GetAccept på deras hemsida.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer
Pär Carlsson, VD 
0729- 61 44 51| par.carlsson@norem.se