Norem hjälper en kommun i Mellansverige med förstudie för en ny effektiv grundskola. I samma kommun stöttar vi också i planeringen för ett nytt LSS-boende.

Förstudien planerarar för en skola på den befintliga tomten där skolan ligger idag. En av de stora frågeställningarna i projektet är om man ska behålla någon del av den gamla skolan eller bygga helt nya skolbyggnader. I den här typen av projekt kommer Norems stora erfarenhet av projektanalyser väl till pass. 
–  Vi har dessutom dokumenterad erfarenhet av liknande projekt hos flera svenska kommuner och är väl införstådda i deras behov och utmaningar, säger Adam Timmerås, Fastighetskonsult och projektledare på Norem. 

LSS-boende i samma kommun
I samma kommun stöttar Norem också för planeringen av ett nytt LSS-boende. En markanvisningstävling ska göras och förstudien som genomförs ska resultera i ett lokaleffektivt och hållbart LSS-boende.

Är du nyfiken på att höra mer om detta?
Då är du välkommen att kontakta oss.
För grundskolan: Adam Timmerås, Fastighetskonsult & Projektledare
+46 704-30 00 06 | adam.timmeras@norem.se

LSS-boendet: Anna Clark, Senior Fastighetskonsult & Projektledare
+46 766-28 37 44 | anna.clark@norem.se