Nu är det dags för vårens Nätverksträff inom Nätverket Lokalförsörjning! Välkomna till ett frukostmöte med digital expertgenomgång, case-föredrag och tid för diskussion.

Den 27 april är det dags för vårens nätverksträff inom Norems nätverk inom Lokalförsörjning. På våra träffar hålls föredrag kring ett aktuellt ämne och vi diskuterar framtida utmaningar kring lokalförsörjning och strategier för lokaler och fastigheter. Nätverket vänder sig till kommunledning, lokalstrateger och beslutsfattare kring verksamheter, lokaler och fastigheter. Nätverket är grundat av Norem och består nu av närmare 150 medlemmar på LinkedIn.

Samtliga träffar denna dag sker samtidigt runt om på våra kontor. Expertgenomgången med tema Internhyresmodell hålls i Stockholm men sänds digitalt till övriga orter. Därefter hålls föredrag på plats på respektive Norem kontor om olika case från Norem följt av diskussion på plats. Delta på Norems kontor i Stockholm, Göteborg, Uddevalla eller Malmö den 27 april från kl 8.00-10.00.

Anmälan sker till ida.weidman@norem.se senast den 20/4. Ange antal personer, namn, eventuella allergier samt om ni önskar närvara på träffen i Stockholm, Göteborg, Uddevalla eller Malmö.

Varmt välkomna!