Norem AB fortsätter att rekrytera ytterligare i takt med vår tillväxt och fortsatta utveckling! Vi är nu på jakt efter en Byggprojektledare samt en Lokalprojektledare. Rekryteringsannonserna hittar du under Lediga tjänster.

Vi tillför värden i varje fastighetskrona. Norem är ett konsultföretag med heltäckande tjänster i hela fastighetsprocessen. Efterfrågan av vårt helhetskoncept med strategisk rådgivning bara fortsätter att öka. Vi är ett företag i framkant med gedigen erfarenhet från branschen inom en rad olika specialistområden.

Norems tjänsteutbud är unikt då vi arbetar heltäckande med rådgivning från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser, vidare till genomförandeskedet med förstudie, projektering, produktion och besiktning för att slutligen även vara ett rådgivande expertstöd i förvaltningsskedet. Våra kunder finns över hela landet och är såväl privata investerare, entreprenörer och fastighetsägare som offentliga kommunala, regionala och statliga verksamheter. Idag har vi rikstäckande konsulter med kontor på sex orter runt om i Sverige och befinner oss i en fortsatt expansiv fas med ytterligare etableringar.

Läs mer om våra två nya tjänster Byggprojektledare och Lokalprojektledare under fliken Karriär och Lediga tjänster.

Kontakta oss om du vill veta mer om tjänsterna:
Tjänsten som Lokalprojektledare, vänligen kontakta
Kristian Henninge, Verksamhetschef & Fastighetskonsult
0707-26 02 95 | kristian.henninge@norem.se

Tjänsten som Byggprojektledare, vänligen kontakta
Johan Arvidsson, Fastighetskonsult
0761-26 36 51 | johan.arvidsson@norem.se