Den 16 november är det dags för höstens Nätverksträff inom Nätverket Lokalförsörjning med tema ”Äga eller hyra”? Välkomna till ett frukostmöte med föredrag och tid för diskussion.

Nätverksträffen arrangeras för Norems nätverk inom Lokalförsörjning. På våra träffar hålls föredrag kring ett aktuellt ämne och vi diskuterar framtida utmaningar kring lokalförsörjning och strategier för lokaler och fastigheter. Nätverket vänder sig till kommunledning, lokalstrateger och beslutsfattare kring verksamheter, lokaler och fastigheter. Nätverket är grundat av Norem och består nu av närmare 180 medlemmar på LinkedIn.

Samtliga träffar denna dag sker samtidigt runt om på våra kontor eller digitalt. Föredraget med tema Äga eller hyra hålls i Stockholm och Uddevalla men sänds digitalt till övriga orter. Därefter fortsätter diskussionen på respektive Norem kontor samt digitalt. Delta på Norems kontor i Stockholm, Göteborg, Uddevalla, Malmö eller digitalt den 16 november från kl 8.00-10.00.

Anmälan sker till ida.weidman@norem.se senast den 9/11. Ange antal personer, namn, eventuella allergier samt om ni önskar närvara på träffen i Stockholm, Göteborg, Uddevalla, Malmö eller digitalt.

Varmt välkomna!