Vi på NOREM hjälper våra kunder att hantera tillfälliga behov av chefer och specialister.

NOREM har idag en upparbetad bank av interim konsulter och även samarbetspartners som möjliggör att vi snabbt och träffsäkert kan leverera kandidater när det inte finns tid att påbörja identifiering och utvärdering av externa kandidater.

Ett urval av våra konsulter:

Senior Fastighetskonsult inom Mark och exploatering

Konsulten har arbetat med mark- och exploateringsfrågor, projektledning, chef och ledare i olika befattningar i kommunala organisationer. Stor kompetens inom mark- och exploatering, projektledning, ledarskap, fastighetsrätt, detaljplan- och samhällsbyggnadsprocessen.

Senior fastighetskonsult

Senior fastighetskonsult med kompetenser inom Entreprenadjuridik Affärsmannaskap, Fastighetsförvaltning Teknisk förvaltning Projektledning, verksamhetsutveckling och företagsutveckling.

Senior fastighetskonsult

Har bl.a. erfarenhet av att ha arbetat som gatuchef under fyra års tid. Är utbildad driftingenjör och har innehaft olika uppdrag bl.a. senast som lokalstrateg. Mycket bred kompetens med tidigare uppdrag som spänner över ett brett fält. Allt från projektledning för flygplatser till trafik- och landskapschef.

Senior Fastighetskonsult

Erfaren Senior Fastighetskonsult. Har bl.a. arbetat som VD samt Fastighetschef. Största egenskapen är ett ledarskap som är inkluderande och stimulerande. Arbetar målinriktad, utåtriktad, strukturerad, drivande och resultatinriktad och har lätt för att skapa goda kontakter med medarbetare och entreprenörer, initiativrik med goda ledaregenskaper.

Van att leda personal och process/projektverksamhet i en demokratiskt styrd organisation. Att kunna leda, stimulera, entusiasmera medarbetaren så de känner sig delaktiga är något som konsulten värdesätter och arbetar kontinuerligt med.

Senior Fastighetsförvaltare och Projektledare

Senior konsult med lång erfarenhet inom fastighetsbranschen som främst jobbat med fastighetsförvaltning, projektledning samt byggledning. I rollen som fastighetsförvaltare och projektledare finns lång erfarenhet av avtal, förhandling samt kontraktskrivande. Erfarenhet både från den privata marknaden, större och mindre fastighetsbolag samt kommunal verksamhet. Har främst jobbat i Sverige men även erfarenheter på nordisk basis.

Senior Projektledare

Projekterfarenhet: Genomfört flertalet flytt av verksamheter från stora projekt (över miljarden) till mindre (tiotals miljoner). Förvärvat, avyttrat och utvecklat fastigheter mellan 4 500 kvm och 85 000 kvm Projektlett som mest tre team på ca 350 personer som arbetade i skift med att flytta verksamhet. Produktionsutveckling, hantering av CE märkning med tredje-part för säkerhetsprodukter i Skandinavien. Utveckling av skyddsdörrar, fönster i samverkan med stora producenter som Elitfönster, Svenska Fönster, VKR gruppen, Sapa etc. inklusive omfattande tester för brand, inbrott, explosion och skottskydd. Förändringsledning, krishantering och ledarskap är nyckelkvalifikationerna för konsulten.

Senior konsult

En mycket erfaren chef och ledare. Har arbetat som bland annat projektledare, administrativ chef, skolchef och stadsutvecklingsdirektör. Är ledig för uppdrag motsvarande ca 50 %.

Senior Projektledare och Projektör

Ingenjör med 30 års gedigen erfarenhet inom bygg, samt drift & förvaltningsprocessen med bakgrund som projektör, driftansvarig, teknisk förvaltare, projektledare för ombyggnad & lokalanpassningar, energieffektiviseringsprojekt, m.m. Väl förtrogen med gällande bygglagstiftning, myndighetskrav, entreprenadjuridik med där till författningar, samt standard-avtal för byggbranschen ABT 06, AB 04, samt AMA (Allmän Material & Arbetsbeskrivning), AF AMA, Har mycket goda kunskaper i rollen som projektledare med arbetsledande befattning i ombyggnadsprojekt samordna driftrelaterade frågor i byggprocessen med fokus på funktion och säkerhet för hyresgästen samt verksamhetens behov. Besitter mycket goda kunskaper i branschstandard Aff (Avtal För Fastighetsförvaltning) genom upprättande av ett flertal förfrågningsunderlag för fastighetsteknisk drift.

Senior ekonom

Har en bakgrund som aktiemäklare och banktjänsteman med hög kompetens inom ekonomiområdet. Tänkbara uppdrag som ekonomichef, controller etc. Har goda ledaregenskaper.

Låter detta intressant så tveka inte att höra av dig till oss på NOREM.

Du kan vända dig till:

Senior Fastighetskonsult & Projektledare

Inger Fredriksson inger.fredriksson@norem.se

Tel: 076 607 77 81

Chief Development and Operations

Lena Wilton lena.wilton@norem.se

Tel: 070 932 75 89

Glad sommar!