Norem och Adda arrangerar utbildningen Diplomerad Lokalstrateg som startar idag (4/10) på Hotell Hilton i Stockholm.

Diplomerad Lokalstrateg är en grundutbildning för dig som arbetar som lokalstrateg inom offentlig sektor. Det har länge saknats en utbildning för Lokalstrateger men Adda och Norem går i spetsen för att utveckla och förstärka lokalstrateger i sitt arbete. Utbildningen ger både konkreta verktyg och tillfället att skapa ett nätverk med andra som arbetar med liknande utmaningar och frågeställningar.

Kursen inleds med två kursdagar i Stockholm då huvudföreläsarna finns på plats vilket ger möjlighet till nätverksbyggande. Resterade del genomförs på två halvdagar som distansutbildning via digitalt forum.

Deltagarna får kunskap och förståelse för lokalförsörjningsprocessen, fastighetsstrategi, ekonomi i lokalförsörjning, anskaffning av lokaler, upphandling/LOU, standardavtal i byggprocessen, introduktion till hyresrätt, introduktion till plan- och bygglagen samt utformning av detaljplan. Utbildningen genomsförs i en blandning av teori och gruppövningar samt enskilt- och grupparbete mellan utbildningstillfällena. Lokalstratger har ofta olika bakgrund, med denna utbildning får deltagarna ett kvitto på den grundkunskap som behövs i arbetet som lokalstrateg.

Senare i höst, 29-30 november arrangeras en fördjupningskurs som du kan anmäla dig till här: Diplomerad Lokalstrateg Fördjupningskurs