Norept (ett systerbolag till Norem) startades officiellt i januari 2023 av grundarna Pär Carlsson och Lena Wilton. Norept digitaliserar verktyg för fastighetsbranschen från tidiga skeden med behovs- och kapacitetsanalyser av lokalbehov vidare till förvaltningsskedet.

Tietoevry står bakom den tekniska utvecklingen och affärsidéerna kommer från oss på Norem och vår erfarenhet och kompetens inom lokalstrategirådgivning. Kundportalen gör det möjligt för Norept att erbjuda sina kunder en digital plattform för Norepts olika erbjudanden framöver. Novisa 1.0 är först ut och är ett verktyg för strategisk planering av lokaler och fastigheter. Applikationen innehåller en molnbaserad databas för säker och flexibel datahantering samt visualiseringsverktyg som möjliggör för djupanalys av ett lokalbestånd och dess framtida lokalbehov.

”Känns otroligt kul och spännande att vi nu idag kan lansera detta verktyg skarpt”,
berättar tillförordnad VD för Norept Lena Wilton.

Från maj har pilotkunder kunnat testa verktyget och feedbacken har varit mycket positiv och intresset har varit stort bland Norepts kunder. ”Nu går vi in i en ny fas och lanserar kundportal samt Novisa 1.0 som ett helhetskoncept. Vidare ser vi en stor potential i att digitalisera verktyg inom behovsdelen av fastighetsprocessen då vi inte ser så många konkurrenter inom område idag”, fortsätter Lena Wilton.

Målgruppen för verktyget är idag främst kommuner och regioner men det finns även stora möjligheter för bolag inom den privata sektorn.

Kontakt

Lena Wilton
lena.wilton@norem.se
+46 709 32 75 80

Pär Carlsson
par.carlsson@norem.se
+46 729 61 44 51