Norems systerbolag Norept – (Nordic Real Estate Proptech) digitaliserar verktyg för fastighetsbranschen och lanserar idag den 30 november sin andra applikation – Nocapo (Nordic Calculation Property Operation). Sedan tidigare har Norept lanserat ett digitalt verktyg för lokalstrategi – Novisa (Nordic Visualisation Analysis).

Nocapo är en webbapplikation som kan användas för upprättande av driftkalkyler utifrån en fastställd kvalitetsnivå på tillsyn och skötsel av en fastighet. Applikationen är uppbyggd enligt Aff (Avtal för fastighetsförvaltning och service som är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service) i syfte att skapa en enkel och naturlig koppling mot en fastställd tjänstebeskrivning. Applikationen baseras på varje enskild fastighets förutsättningar med avseende på innehåll (mängder), frekvenser och tidnyckeltal.

Med Nocapo erhålls resultat som årlig tidsåtgång, årlig kostnad samt antal årsarbetare som baseras på kalkylerad tidsåtgång i förhållande till tillgänglig årsarbetstid. Resultat redovisas även i form av nyckeltal som t.ex. kan användas i analyser/benchmark mot branschnyckeltal. I applikationen finns möjlighet att välja ut resultatet för totala beståndet, geografiskt område, byggnadstyp samt som enskild byggnad. Det finns också möjlighet att exportera kalkylresultatet till en sammanställning i excel. Applikationen stödjer kalkyler inom tjänsteområde Fastighetsteknik (byggnader och installationer i byggnad), Utemiljö, Säkerhet samt Städ av gemensamma utrymmen.

Syftet med Nocapo är att kunna ge ett stöd vid:

  • Budgetarbete
  • Nyckeltalsanalyser
  • Resursfördelning vid intern driftorganisation för att skapa förutsättning för en jämn arbetsbelastning
  • Benchmarking inför konkurrensutsättning

Vid förändringar i fastighetsbeståndet i form av nyförvärv eller avyttring kan fastighetsägare använda Nocapo för att på ett enkelt sätt skapa sig en bild av hur och i vilken omfattning arbetsvolym samt kostnader kommer att påverkas.

Styrkan med Nocapo är att kalkyler nu kan upprättas med beaktande av varje enskild fastighets förutsättningar. Det finns nu en möjlighet att skapa kalkyler utifrån fastighetens innehåll och utformning i stället för tillämpning av generella nyckeltal som bara baseras på en lokal- /bostadsarea.

Säfflebostäder och Säffle kommun är första användarna av Nocapo

Som första kund har Säfflebostäder tillsammans med Säffle kommun valt Nocapo som ett stöd i arbete och dialog kring ersättning i upprättat förvaltningsavtal. Arbete bedrivs under Q4 2023.

Tomas Malmberg leder utvecklingen av Nocapo

Utvecklingen av Nocapo har bedrivits under ledning av Tomas Malmberg tillsammans med AEC (Advanced Engineering Computation AB) och lansering via Tietoevry. Till vardags arbetar Tomas med förvaltningsrelaterade frågor som affärsområdesansvarig hos Norem AB. Tomas har en bakgrund från civilingenjörsutbildning på Chalmers och därefter ett antal år på byggentreprenadsidan. Senaste 15 åren har Tomas arbetat som konsult där många av uppdragen är relaterade till rådgivning och upprättande av drift- och förvaltningsavtal enligt Aff-strukturen samt upprättande av driftkalkyler och underhållsplaner.

”Jättekul att få vara en del av den digitala utvecklingen och nu kunna lansera en spännande produkt för marknaden. Varmt välkomna att höra av er om ni vill veta mer”, berättar Tomas Malmberg, Senior fastighetskonsult och projektledare på Norem AB.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer:

Tomas Malmberg
Senior Fastighetskonsult & Projektledare
+46 729-84 96 53
tomas.malmberg@norem.se