Norem AB tecknar, som en av två konsultbolag, ett flerårigt ramavtal med Statens institutionsstyrelse avseende byggnadstekniska konsulttjänster inom projektledning och hyresgästrådgivning.

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en förvaltningsmyndighet med uppdrag att vårda ungdomar och vuxna missbrukare. Vid särskilda ungdomshem vårdas även ungdomar som av allmän domstol dömts till sluten ungdomsvård.

SiS har för närvarande 32 verksamma institutioner med en geografisk spridning i hela Sverige. SiS befinner sig i en expansiv fas och öppnar upp nya institutioner.

Här kan du läsa mer om Statens institutionsstyrelse (SiS)

Kontakta oss gärna om du vill veta mer:
Kristian Henninge, Verksamhetschef och Senior Fastighetskonsult
0707-26 02 95 | kristian.henninge@norem.se