Norem har haft en kraftig uppgång och utveckling. Till följd av detta utökar vi nu vår ekonomi- och administrativa avdelning med en CFO och Administration samt med en Fastighetskonsult.

Louise Brodin har erfarenhet som Redovisningsekonom och Financial Controller från ett par företag och kommer delta i Norems team som CFO för att bidra till bolagets tillväxt.
– Då vår omsättning och projektportfölj ökat stadigt sedan starten och att vi framåt vidare kommer få en markant ökning så känns det tryggt och stabilt att ha fått Louise. Hon har stor erfarenhet av ekonomiredovisning och projektuppföljning, säger Pär Carlsson, VD på Norem.

Chanelle Holmqvist har erfarenheter inom administrativt arbete och en bakgrund som Facility Manager. Detta utgör en bra stöttning inom företagets samordning. 
– Då vi ständigt ökar personaltätheten på våra fem kontor runt om i landet samt att vi behöver en sammanhållande länk på vårt största kontor i Göteborg så känns det jättebra att ha förstärkt med Chanelle som kommer samordna allt administrativt arbete inom bolaget, säger Pär Carlsson.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer 
Louise Brodin, CFO & Administration Manager
0729-61 41 33 | Louise.brodin@norem.se

Chanelle Holmqvist, Fastighetskonsult
0768-66 50 65 | Chanelle.holmqvist@norem.se