Norem har som upphandlad konsult stöttat Svalövs kommun i att uppdatera och modernisera befintlig lokalförsörjningsplan. Planen beskriver ur ett tioårigt tidsperspektiv prognos för lokalbehov och övergripande projektplan för åtgärder.

Svalöv står inför en befolkningstillväxt som påverkar behovet av förskolor, skolor och övriga förvaltningslokaler.

-Med den här strategiska planen av kommunens lokaler och behov som Norem har hjälpt oss med har vi nu en gemensam helhetsbild över behovet att förhålla oss till. Planen utgör ett verktyg som tydliggör vad vi behöver lägga resurser på, samt utgör en grund för utvecklat samarbete över sektorer och bolag, säger Ulrika Lassing lokalstrateg i Svalövs kommun.

-Svalövs kommun är en i raden av mindre tillväxtkommuner runt om i landet som vi stöttat i lokalförsörjningsprocessen. Vi ser en tydlig trend i att kommuner alltmer utvecklar sina processer med fokus på tydligt strategiunderlag för urval av vilka projekt som bör prioriteras,  säger Pär Carlsson, vd Norem.

Huvudbyggnaden på Svalöfs gymnasium

Lokalförsörjningsplanen godkändes av kommunstyrelsen i Svalövs kommun den 16/5 och omfattar åtgärder i form av utökning förskola, grundskola och lokaler inom vård och omsorg

Kontakta oss gärna om du vill veta mer  
Stina Påg, Senior Fastighetskonsult och projektledare 
0706-95 60 99 | stina.pag@norem.se

Pär Carlsson, VD  
0729-61 44 51 | par.carlsson@norem.se  

Källa: Svalövs Kommun Pressrum
Rubrikbild: Förskola – Svalövs Kommun
Bild: Huvudbyggnaden på Svalöfs gymnasium