Norem växer i Stockholm genom att Johan Arvidsson knyts till oss. På kort tid har Norem växt till 20 medarbetare med utgångspunkt i Göteborgsregionen och fortsätter nu sin tillväxtresa i Stockholmsregionen.

Norem är unikt med sitt heltäckande tjänsteutbud inom hela fastighetsprocessen från behovsanalyser, projektgenomförande till expertstöd i förvaltningsskedet och vid överlåtelser. Som regionansvarig kommer Johan att utveckla Norems verksamhet i Stockholmregionen och erbjudandet av projektledningstjänster.

-Vi ser en fortsatt stor efterfrågan av våra fastighetsrådgivningstjänster och förstärker nu vår närvaro i Stockholmsregionen. Med Johans breda kompetens och erfarenhet får vi ökad kraft att möta marknadens efterfrågan och samtidigt fortsätta bygga vidare vår verksamhet i Stockholm med omnejd säger Pär Carlsson, VD på Norem.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer
Johan Arvidsson, Senior Fastighetskonsult & Projektledare 
0761–26 36 51| johan.arvidsson@norem.se  

Pär Carlsson, VD 
0729- 61 44 51| par.carlsson@norem.se